LİDYA ENERJİ

Neden Solar Enerji

Neden Solar Enerji

Dünya enerji sistemi, oldukça karmaşıklaşan ve öngörülerin sürekli alt üst olduğu bir dönemi yaşamaktadır. Bu nedenle; petrol ve doğal gaz dışındaki kaynaklara yönelik arayışlar yoğunluk kazanmıştır. Özellikle yenilenebilir enerjiye dönük beklentiler önceki yıllara kıyasla önemli bir artış göstermiştir.

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilecek çok büyük bir potansiyele sahiptir. Güneş enerjisi, ülkemizde kullanılma potansiyeli en yüksek olan yenilenebilir enerji kaynağıdır ve gelecekte enerji üretiminde en çok tercih edilecek kaynak olmaya adaydır.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin tercih edilmesindeki en önemli etken elektrik fiyatlarındaki hızlı artışlardan en az düzeyde etkilenme isteğidir. Enerji üretimi için kurulumu yapılan güneş panelleri, elektrik üretimi gerçekleştirerek şebekeden kullanılan elektrik enerjisi miktarını minimuma düşürmektedir.

Bu üretim sisteminin tercih edilmesindeki diğer bir neden ise; enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaktır. Ülkemizin ithal enerji kaynaklarına %75 oranındaki bağımlılığının, öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynakları tarafından azaltılabilmesi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve istihdam açısından büyük önem taşımaktadır.

Kurulan bu sistemlerin çevreye olan olumlu etkilerinin yanısıra, kuruldukları mülklerin değerleri de kurulan panellerin fiyatı ve ürettiği elektriğe bağlı olarak artmaktadır.

Sistemin Avantajları

  • Enerji giderlerinin minimuma indirilmesi
  • Uzun ömürlü olması ( 35 – 40 yıl )
  • Kullanım ve bakım maliyetinin olmaması
  • Pratik ve seyyar olması
  • Temiz ve sonsuz enerji kaynağı olması

Sistemin Kullanım Alanları

  • Turizm Alanları (Oteller,Turistik Tesisler v.b.)
  • Endüstri Alanları (Fabrikalar,Soğuk Hava Depoları,Maden Sahaları v.b.)
  • Tarımsal Alanlar (Sulama v.b.)
  • Hayvan Çiftlikleri (Besi Çiftlikleri,Tavuk Çiftlikleri,Balık Çiftlikleri v.b.)
  • Konutlar (Yayla Evleri,Bağ Evleri,Yazlıklar,Arıcı Kulübleri vb.)

Sistem, Elektrik İhtiyacının Olduğu Tüm Alanlarda Sorunsuz Olarak Kullanılabilir.