HABERLER

Duyurular

Lisanssız GES Yönetmeliği Tekrar Değişiyor...

26.10.2015

Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’te ve Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği (Bağlantı Yönetmeliği)’nde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu Yönetmelikte ve Bağlantı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır. Söz konusu taslak yönetmelikler 09 Kasım 2015 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.
    
İlgililerin taslak yönetmelikler hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak bilgielektrik@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

http://www3.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/duyurularArşiv