HABERLER

Duyurular

Çin Menşeli PV Modüllere Anti-Damping Vergisi...

24.11.2015

Geçtiğimiz günlerde bir grup yerli PV modül üreticisi, Türkiye’de satılan Çin Menşeli PV modülleri için anti-damping uygulaması başlatması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Çin Menşeli Pv Modüllere Getirilmek İstenen Anti-Damping Vergisi” konusunda GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği) tarafından tarafından bir duyuru metni yayınladı. Duyuru metninde aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz günlerde bir grup yerli PV modül üreticisinin, Türkiye’de satılan Çin Menşeli PV modülleri için anti-damping uygulaması başlatması gerektiği yönünde görüş bildirdikleri tarafımıza iletilmiştir.

Böyle bir uygulamanın, hukuki, ekonomik ve uluslararası ilişkiler açısından birçok sonuçlarının olacağı açıktır. Böyle bir uygulamanın olası sonuçlarının çok yönlü olarak irdelenmesi şarttır.

Yerli PV Modül üreticilerimizin sıkıntıları olduğu, Çin’li PV modül üreticilerinin global üstünlüğü karşısında zorlandıkları bilinmektedir. Bu durum Avrupa ve ABD’de üretim yapan bir çok şirket için de geçerli olup, bu bölgelerde Çin Menşeli PV Modüllere karşı antidamping uygulamaları vardır. Ancak bu uygulamalar, beklenen etkiyi vermemiş, tersine Çin’li firmaların –fiyatların yükselmesi neticesinde- rekor karlar elde etmesi sonucunu doğurmuştur. İlgili ülkenin sektörüde dolayısıyla olumsuz yönde etkinlenmiştir.

Ülkemizde, güneş enerjisi yatırımlarında yerli malzeme kullanımının teşvik edilmesi yönünde 08 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan 6094 sayılı kanun ile 5346 sayılı YEK kanununda yerli katkı payları belirlenmiştir. Üreticilerimizin önceliği “yerli katkı” nın alınabilmesi olmalıdır. Bu süreç maalesef tıkalıdır ve tüm taraflar (devlet, sivil toplum kuruluşu, üretici, yatırımcı) bu katkının alınabilmesi için üzerine düşeni yapmalıdır.Arşiv